Τρίτη, Φεβρουαρίου 28, 2006

Πώς διαβάζει τις λέξεις ο νους του ανθρώπου

Το παρακάτω σχόλιο το βρήκα σε ένα φοιτητικό περιοδικό και είναι αναμφισβήτητα ό,τι καλύτερο έχω διαβάσει τον τελευταίο καιρό. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο νους μας διαβάζει τις λέξεις. Θα καταλάβατε το γιατί, καθώς το κείμενο μιλάει από μόνο του!

Σνφμύωα με μαι έυρενα στο Πμανιπσητίεο του Κμτρπιαίζ, δεν πεαίζι ρλοό με τι σριεά ενίαι τοθοπεμειτένα τα γταμαμρά μσέα σε μια λξέη, αεκρί το πώτρο και το ταελείτυο γάμρμα να ενιαί στη στωσή θσέη. Τα υλοπιόπα μροπύον να ενιαί σε τχίυεας θιέεσς και να μροπετίε να τις δαβαιάεστε χρωίς πλβημόρα. Ατυό γνίταει γαιτί ο απρώνθονις εκέγλφοας δεν δαεβζιάι γάμρμα γάμρμα κθάε λξέη αλλά τη λξέη σαν σνύλοο. Ατίπτσυεο ε;

Καταπληκτική έρευνα και απολύτως αληθινή, μια και σ' όποιον έδωσα να διαβάσει το κείμενο αυτό μπόρεσε να το διαβάσει με τη μία, χωρίς κανένα πρόβλημα! Είναι ενδεικτικό, νομίζω, των απεριόριστων δυνατοτήτων του ανθρώπινου μυαλού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: